וואו זה היה יוצא דופן. כתבתי הערה מאוד ארוכה אבל אחרי שלחצתי שלח שלי
לא הופיע. גרררר... טוב, אני לא כותב את כל זה שוב. בכל מקרה, רק רציתי
תגיד בלוג פנטסטי!

תשובה