Slaan oor na inhoud
Ok Pool Hervorming

Privaatheidsbeleid

Jou privaatheid is vir my belangrik. In hierdie privaatheidsverklaring verduidelik ek watter persoonlike data ek van my gebruikers insamel en hoe ek dit gebruik. Ek moedig u aan om hierdie bepalings noukeurig te lees voordat u u persoonlike data op hierdie webwerf verskaf. Diegene ouer as dertien jaar mag in WWW.OKREFORMAPISCINA.NET as gebruikers registreer sonder die vooraf toestemming van hul ouers of voogde.

In die geval van onder dertien die vereiste toestemming van ouers of voogde vir die behandeling van jou persoonlike data.

In geen geval sal data wat verband hou met die professionele of ekonomiese situasie of die privaatheid van die ander lede van die gesin van die minderjarige ingesamel word sonder hul toestemming nie.

As jy onder die ouderdom van dertien is en toegang tot hierdie webwerf het sonder om jou ouers in kennis te stel jy moet nie as 'n gebruiker registreer nie.

Hierdie webwerf respekteer en gee om vir die persoonlike data van gebruikers. As 'n gebruiker moet jy weet dat jou regte gewaarborg is.

Ek het moeite gedoen om 'n veilige en betroubare ruimte te skep en daarom wil ek my beginsels oor jou privaatheid deel:

 • Ek versoek nooit persoonlike inligting nie, tensy dit regtig nodig is om aan jou die dienste te verskaf wat jy benodig.
 • Ek deel nooit persoonlike inligting van my gebruikers met enigiemand nie, behalwe om aan die wet te voldoen of ingeval ek jou uitdruklike magtiging het.
 • Ek gebruik nooit jou persoonlike data vir 'n ander doel as wat in hierdie privaatheidsbeleid uitgedruk word nie.

Daar moet kennis geneem word dat hierdie Privaatheidsbeleid kan verskil op grond van wetgewende vereistes of selfregulering, dus word gebruikers aangeraai om dit periodiek te besoek. Dit sal van toepassing wees in die geval dat gebruikers besluit om 'n vorm van enige van hul kontakvorms in te vul waar persoonlike data ingesamel word.

WWW.OKREFORMAPISCINA.NET het hierdie webwerf aangepas by die vereistes van Organiese Wet 15/1999, van 13 Desember, oor die Beskerming van Persoonlike Data (LOPD), en Koninklike Besluit 1720/2007, van 21 Desember, bekend soos die Ontwikkelingsregulasie van die LOPD. Dit voldoen ook aan Regulasie (EU) 2016/679 van die Europese Parlement en van die Raad van 27 April 2016 met betrekking tot die beskerming van natuurlike persone (RGPD), sowel as aan Wet 34/2002, van 11 Julie, van Dienste van die Inligtingsgemeenskap en Elektroniese Handel (LSSICE of LSSI).

Verantwoordelik vir die behandeling van jou persoonlike data

 • Verantwoordelike identiteit: LARA RIBAS
 • Handelsnaam: WWW.OKPOOLREFORM.NET    
 • NIF/CIF: 40362742L
 • adres: Carretera de Sant Cugat, 63, A, 2-10 (RUBÍ – BARCELONA)
 • E-pos: COMERCIAL@OKREFORMAPISCINA.NET
 • Aktiwiteit: Verkoop van produkte, foto's en inligting blog.

Vir die doeleindes van die bepalings van die voorgenoemde Algemene Databeskermingsregulasie, sal die persoonlike data wat jy vir my deur die webvorms stuur die databehandeling van "Webgebruikers en -intekenare" ontvang.

Vir die behandeling van my gebruikers se data, implementeer ek al die tegniese en organisatoriese sekuriteitsmaatreëls wat in huidige wetgewing vasgestel is.

Beginsels wat ek op jou persoonlike inligting sal toepas

In die behandeling van jou persoonlike data sal ek die volgende beginsels toepas wat aan die vereistes van die nuwe Europese databeskermingsregulasie voldoen:

 • Beginsel van wettigheid, lojaliteit en deursigtigheid: Ek sal altyd jou toestemming vereis vir die verwerking van jou persoonlike data vir een of meer spesifieke doeleindes waarvan ek jou vooraf met absolute deursigtigheid sal inlig.
 • Beginsel vir die minimalisering van data: Ek sal slegs streng nodige data aanvra in verband met die doeleindes waarvoor ek dit benodig. Die minimum moontlik.
 • Beginsel van die beperking van die bewaringsperiode: Die data sal vir nie langer gehou word as wat nodig is vir die doeleindes van die behandeling nie, afhangende van die doel, sal ek jou inlig oor die ooreenstemmende bewaringstydperk, in die geval van intekeninge, sal ek periodiek my lyste hersien en daardie rekords uitskakel wat vir 'n geruime tyd onaktief was.
 • Beginsel van integriteit en vertroulikheid: Jou data sal op so 'n manier hanteer word dat dit voldoende sekuriteit van persoonlike data waarborg en vertroulikheid waarborg. Jy moet weet dat ek alle nodige voorsorgmaatreëls tref om ongemagtigde toegang of onbehoorlike gebruik van my gebruikers se data deur derde partye te voorkom.

Hoe het ek jou data bekom?

Die persoonlike data wat ek in WWW.OKREFORMAPISCINA.NET behandel, kom van:

 • Kontak vorm
 • direkte e-pos
 • Diensaansoekvorm

Wat is jou regte wanneer jy jou data aan my verskaf?

Enigiemand het die reg om bevestiging te kry of WWW.OKREFORMAPISCINA.NET persoonlike data behandel wat my raak, of nie.

Belangstellende persone het die reg om:

 • Versoek toegang tot persoonlike data met betrekking tot die belanghebbende party
 • Versoek die regstelling of skrapping daarvan
 • Versoek die beperking van u behandeling
 • beswaar teen verwerking
 • Versoek data-oordraagbaarheid

Belangstellendes mag teken in aan jou persoonlike data, sowel as om die aan te vra regstelling van die onakkurate data of, waar toepaslik, versoek dit onderdrukking wanneer, onder andere, die data nie meer nodig is vir die doeleindes waarvoor dit ingesamel is nie. In sekere omstandighede kan die belanghebbende partye die beperking van die verwerking van jou data, in welke geval ek dit slegs sal hou vir die uitoefening of verdediging van eise.

In sekere omstandighede en om redes wat verband hou met hul spesifieke situasie, kan die belanghebbende partye staan ​​daarteen tot die verwerking van jou data. LARAH RIBAS sal ophou om die data te verwerk, behalwe vir dwingende wettige redes, of die uitoefening of verdediging van moontlike eise. As 'n belanghebbende party het jy die reg om die persoonlike data te ontvang wat jou aangaan, wat jy aan my verskaf het en in 'n gestruktureerde formaat, van algemene gebruik en meganiese lees, en om dit na 'n ander databeheerder oor te dra wanneer:

 • Behandeling is gebaseer op toestemming
 • Die data is deur die belangstellende persoon verskaf.
 • Die behandeling word op outomatiese wyse uitgevoer.

Deur jou reg op data-oordraagbaarheid uit te oefen, sal jy die reg hê om persoonlike data direk van kontroleerder na beheerder oorgedra te hê wanneer dit tegnies moontlik is.

Belangstellende partye sal ook die reg hê op effektiewe geregtelike beskerming en om 'n eis by die beheerowerheid in te dien, in hierdie geval, die Spaanse Databeskermingsagentskap, indien hulle van mening is dat die verwerking van persoonlike data wat hulle aangaan, die Regulasie oortree.

Vir watter doel hanteer ek jou persoonlike data?

Wanneer 'n gebruiker met hierdie webwerf koppel, byvoorbeeld om kommentaar te lewer op 'n plasing, 'n e-pos aan die eienaar te stuur, in te teken of 'n kontrak te sluit, verskaf hulle persoonlike inligting waarvoor WWW.OKREFORMAPISCINA.NET verantwoordelik is. Daardie inligting kan persoonlike data soos jou IP-adres, naam, e-posadres, telefoonnommer en ander inligting insluit. Deur hierdie inligting te verskaf, gee die gebruiker sy toestemming dat sy inligting deur WWW.OKREFORMAPISCINA.NET versamel, gebruik, bestuur en gestoor word, slegs soos beskryf in die Regskennisgewing en in hierdie Privaatheidsbeleid.

In WWW.OKREFORMAPISCINA.NET is daar verskillende stelsels vir die vaslegging van persoonlike inligting en ek hanteer die inligting wat deur belangstellendes verskaf word met die volgende doel vir elke vasleggingstelsel (vorms):

 • Kontakvorm: (Indien geaktiveer) Ek versoek die volgende persoonlike inligting: Naam, E-pos, Telefoon, om te reageer op die vereistes van die gebruikers van WWW.OKREFORMAPISCINA.NET. Ek kan byvoorbeeld hierdie data gebruik om op jou versoek te reageer en te reageer op enige twyfel, klagtes, kommentaar of bekommernisse wat jy mag hê rakende die inligting wat op die web ingesluit is, die dienste wat deur die web verskaf word, die behandeling van jou persoonlike data, vrae oor die regstekste wat op die webwerf ingesluit is, asook enige ander navrae wat u mag hê wat nie onderhewig is aan die kontrakvoorwaardes nie. Ek lig jou in dat die data wat jy ons verskaf op die bedieners van:
  • GASTERMAATSKAPPY (SEREDNET Works SL) binne die EU.
 • Diensversoekvorm: (Indien geaktiveer) Ek versoek die volgende persoonlike inligting: Naam, E-pos, Telefoon, om enige van die dienste aan te vra wat WWW.OKREFORMAPISCINA.NET aan sy gebruikers beskikbaar stel. Die inligting wat ingesamel word, sal dit moontlik maak om die ooreenstemmende diens te versoek vir 'n moontlike verwerking van dieselfde vanlyn. Versoeke sal per e-pos beantwoord word. Die webwerf laat jou nie toe om betalings direk te bestuur nie. Ek lig jou in dat die data wat jy ons verskaf op die bedieners van:
  • GASTERMAATSKAPPY (SEREDNET Works SL) binne die EU.

Daar is ander doeleindes waarvoor ek jou persoonlike data hanteer:

 • Om voldoening aan die Gebruiksvoorwaardes en toepaslike wetgewing te verseker. Dit kan die ontwikkeling van gereedskap en algoritmes insluit wat hierdie webwerf help om die vertroulikheid van die persoonlike data wat dit versamel, te waarborg.
 • Om die dienste wat deur hierdie webwerf aangebied word, te ondersteun en te verbeter.
 • Ander nie-identifiserende data word ook ingesamel wat verkry word deur sommige koekies wat na die gebruiker se rekenaar afgelaai word wanneer hulle deur hierdie webwerf blaai, wat in die koekiebeleid uiteengesit word.
 • Om sosiale netwerke te bestuur. WWW.OKREFORMAPISCINA.NET kan 'n teenwoordigheid op sosiale netwerke hê. Die behandeling van die data wat uitgevoer word van die mense wat volgelinge word in die sosiale netwerke van die amptelike bladsye van WWW.OKREFORMAPISCINA.NET, sal deur hierdie afdeling beheer word. Sowel as vir daardie gebruiksvoorwaardes, privaatheidsbeleide en toegangsregulasies wat aan die sosiale netwerk behoort wat in elke geval toepaslik is en voorheen deur die gebruiker van WWW.OKREFORMAPISCINA.NET aanvaar is. Dit sal jou data hanteer met die doel om jou teenwoordigheid in die sosiale netwerk korrek te bestuur, in te lig oor aktiwiteite, produkte of dienste van WWW.OKREFORMAPISCINA.NET. Sowel as vir enige ander doel wat die regulasies van sosiale netwerke toelaat. Ek sal in geen geval die profiele van volgelinge op sosiale netwerke gebruik om advertensies individueel te stuur nie.

In ooreenstemming met die bepalings van die algemene Europese databeskermingsregulasie (RGPD) 2016/679, sal LARAH RIBAS (WWW.OKREFORMAPISCINA.NET) met adres by C/ Galicia, 7, plaaslike (BARCELONA) verantwoordelik wees vir dataverwerking. "Gebruikers van die web en intekenare".

WWW.OKREFORMAPISCINA.NET verkoop, verhuur of dra nie persoonlike data wat die gebruiker kan identifiseer oor nie, en sal dit ook nie in die toekoms aan derde partye doen sonder vooraf toestemming nie. In sommige gevalle kan samewerking egter met ander professionele persone gemaak word, in daardie gevalle sal toestemming vereis word van gebruikers wat inlig oor die identiteit van die medewerker en die doel van die samewerking. Dit sal altyd met die strengste sekuriteitstandaarde uitgevoer word.

Remarketing

Die herbemarkingsfunksie stel my in staat om mense wat voorheen WWW.OKREFORMAPISCINA.NET besoek het te bereik en 'n spesifieke gehoor met 'n spesifieke boodskap te assosieer. Herbemarking is 'n metode om gebruikers wat my webwerf besoek het te kry om dit weer te doen.

As 'n gebruiker van WWW.OKREFORMAPISCINA.NET stel ek jou in kennis dat ons inligting vir hierdie herbemarkingsfunksie in WWW.OKREFORMAPISCINA.NET insamel.

Die inligting wat ek insamel danksy hierdie funksie word deur koekies van Facebook, Google Adwords, Twitter en/of Doubleclick ingesamel. Jy kan die data wat hierdie webkoekies versamel in die volgende privaatheidsbeleide van elke diens ken:

As jy nie wil hê dat jou inligting deur hierdie koekies ingesamel word nie, kan jy intekening op Google se gebruik van koekies deur Google Advertensie-instellings onttrek. Jy kan ook onttrek van 'n derdepartyverskaffer se gebruik van webkoekies deur die Network Advertising Initiative se onttrekkingbladsy.

Hierdie tipe diens laat jou toe om direk vanaf die bladsye van hierdie webwerf met sosiale netwerke of ander eksterne platforms te kommunikeer. Die interaksies en inligting wat deur hierdie webwerf verkry word, sal altyd onderhewig wees aan die gebruiker se privaatheidinstellings in elke sosiale netwerk. In die geval dat 'n diens geïnstalleer word wat interaksie met sosiale netwerke moontlik maak, is dit moontlik dat, alhoewel gebruikers nie die diens gebruik nie, dit webverkeerdata insamel wat verband hou met die bladsye waarop hulle geïnstalleer is.

Double

As jy DoubleClick-herbemarkingspieksels gebruik, kan jy onttrek van DoubleClick se gebruik van webkoekies deur die DoubleClick-opt-out-bladsy of die Network Advertising Initiative-onttrekkingbladsy.

Facebook advertensies

By WWW.OKREFORMAPISCINA.NET gebruik ek Facebook-advertensies, die Facebook-advertensieplatform, wat my toelaat om veldtogte en advertensies te skep. Wanneer jy 'n advertensie genereer, kan jy die gehoor segmenteer deur:

 • Plek
 • Demografiese data (ouderdom, geslag, ens.)
 • Belangstellings (aktiwiteite, stokperdjies, ens.)
 • Wat hulle op die internet en deur ander kanale koop
 • Ens

Die data wat deur Facebook-advertensies verkry word, is onderhewig aan hierdie privaatheidsbeleid vanaf die oomblik dat die gebruiker hul data in die vorm op hierdie webwerf laat om by die intekeningnuusbrief aan te sluit. In geen geval sal die inligting van Facebook vir 'n ander doel gebruik word nie.

Twitter advertensies

By WWW.OKREFORMAPISCINA.NET gebruik ek Twitter-advertensies, Twitter se advertensieplatform, wat my toelaat om veldtogte en advertensies te skep. Wanneer jy 'n advertensie genereer, kan jy die gehoor segmenteer deur:

 • Plek
 • Demografiese data (ouderdom, geslag, ens.)
 • Belangstellings (aktiwiteite, stokperdjies, ens.)
 • Wat hulle op die internet en deur ander kanale koop
 • Ens

Die data wat deur Twitter-advertensies verkry word, is onderhewig aan hierdie privaatheidsbeleid vanaf die oomblik dat die gebruiker hul data in die vorm op hierdie webwerf laat om by die intekeningnuusbrief aan te sluit. In geen geval sal die inligting van Twitter vir 'n ander doel gebruik word nie.

Google Adwords

Adwords is 'n Google-platform vir ADVERTEERDERS wat op GOOGLE wil adverteer. By WWW.OKREFORMAPISCINA.NET gebruik ek Google Adwords, Google se advertensieplatform, wat my toelaat om veldtogte en advertensies te skep om op ander webblaaie te wys. Wanneer jy 'n advertensie genereer, kan jy die gehoor segmenteer deur:

 • Plek
 • Demografiese data (ouderdom, geslag, ens.)
 • Belangstellings (aktiwiteite, stokperdjies, ens.)
 • Wat hulle op die internet en deur ander kanale koop
 • Ens

Die data wat deur Google Adwords verkry word, is onderhewig aan hierdie privaatheidsbeleid vanaf die oomblik dat die gebruiker hul data in die vorm op hierdie webwerf laat om by die intekeningnuusbrief aan te sluit. In geen geval sal die inligting van Google vir 'n ander doel gebruik word nie.

Legitimasie vir die behandeling van jou data

Die wetlike basis vir die behandeling van jou data is: toestemming.

Om hierdie webwerf te kontak of kommentaar te lewer, word toestemming vereis met hierdie privaatheidsbeleid.

Die voornemende of kommersiële aanbod van produkte en dienste is gebaseer op die toestemming wat versoek word, sonder dat die intrekking van hierdie toestemming in elk geval die uitvoering van die intekenkontrak kondisioneer.

data kategorie

Die kategorieë data wat verwerk word, is identifiserende data.

Spesiaal beskermde datakategorieë word nie verwerk nie.

Hoe lank sal ek jou data hou?

Die persoonlike data wat verskaf word, sal gehou word:

 • Totdat die skrapping daarvan deur die belanghebbende party versoek word.

Aan watter ontvangers sal jou data gekommunikeer word?

Baie instrumente wat ek gebruik om jou data te bestuur, word deur derde partye gekontrakteer.

Om dienste te verskaf wat streng nodig is vir die ontwikkeling van die aktiwiteit, deel WWW.OKREFORMAPISCINA.NET data met die volgende verskaffers onder hul ooreenstemmende privaatheidsvoorwaardes:

Google Analytics: 'n webanalise-diens verskaf deur Google, Inc., 'n Delaware-maatskappy wie se hoofkantoor by 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornië), CA 94043, Verenigde State (“Google”) is. Google Analytics gebruik "koekies", wat tekslêers is wat op jou rekenaar geleë is, om WWW.OKREFORMAPISCINA.NET te help om die gebruik wat deur gebruikers van die webwerf gemaak word, te ontleed. Die inligting wat deur die koekie gegenereer word oor jou gebruik van WWW.OKREFORMAPISCINA.NET (insluitend jou IP-adres) sal direk deur Google oorgedra en gestoor word op bedieners in die Verenigde State.

Hosting:  SEREDNET Werk SL. Meer inligting by: SEREDNET Works SL behandel die data om sy gasheerdienste vir WWW.OKREFORMAPISCINA.NET uit te voer.

Google Adsense: Op hierdie webwerf word ek met Google geassosieer om derdeparty-advertensies te wys aan gebruikers wat toegang tot hierdie webwerf verkry. Deur met Google saam te werk, word webkoekies gebruik om vir jou advertensies te wys wat met jou onlangse soektogte verband hou en vir jou meer relevante advertensies te wys. Ingesluit by hierdie tipe webkoekies is derdepartydienste soos: AdSense, AdWords en Google Analytics, sowel as 'n reeks DoubleClick-handelsmerkdienste. Wanneer jy hierdie bladsy besoek, word koekies van daardie dienste na jou blaaier gestuur. Vind meer uit oor die tipes koekies wat deur Google gebruik word, en ontdek hoe Google hierdie webkoekies gebruik.

Jy kan die advertensie instellings om die Google-advertensies wat aan jou gewys word te bestuur en om aan te dui dat advertensies gebaseer op jou belangstellings nie gewys word nie. Selfs as jy kies om nie hierdie tipe advertensies te ontvang nie, kan hulle aanhou verskyn op grond van faktore soos jou algemene ligging afgelei van IP-adres, blaaiertipe en onlangse en vorige soektogte wat met jou huidige soektog verband hou. As jy meer inligting oor hierdie praktyk wil hê en jou keuses wil weet om nie hierdie inligting deur hierdie maatskappye te laat gebruik nie, kliek hier.

Navigasie

Wanneer u op WWW.OKREFORMAPISCINA.NET blaai, kan nie-identifiseerbare data ingesamel word, wat IP-adresse, geografiese ligging (ongeveer), 'n rekord van hoe die dienste en werwe gebruik word, en ander data wat nie gebruik kan word om die gebruiker te identifiseer, insluit nie. Gebruikersnaam. Onder die nie-identifiserende data is ook dié wat verband hou met jou blaai-gewoontes deur derdeparty-dienste. Hierdie webwerf gebruik die volgende derdeparty-ontledingsdienste:

 • Google Analytics

Ek gebruik hierdie inligting om neigings te ontleed, die werf te administreer, gebruikers se bewegings rondom die werf na te spoor en om demografiese inligting oor my gebruikersbasis as 'n geheel in te samel.

Geheime en datasekuriteit

WWW.OKREFORMAPISCINA.NET is verbind tot die gebruik en behandeling van die persoonlike data van die gebruikers, respekteer hul vertroulikheid en gebruik dit in ooreenstemming met die doel daarvan, sowel as om te voldoen aan sy verpligting om dit te stoor en alle maatreëls aan te pas om verandering te vermy , verlies, behandeling of ongemagtigde toegang, in ooreenstemming met die bepalings van huidige databeskermingsregulasies.

Hierdie webwerf bevat 'n SSL-sertifikaat. (Indien aktief) Dit is 'n sekuriteitsprotokol wat jou data op 'n volledige en veilige manier laat reis, dit wil sê die oordrag van data tussen 'n bediener en 'n webgebruiker, en in terugvoer, is ten volle geïnkripteer of geïnkripteer.

WWW.OKREFORMAPISCINA.NET kan nie die absolute ondeurdringbaarheid van die internetnetwerk waarborg nie en dus die skending van data deur bedrieglike toegang daartoe deur derde partye.

Met betrekking tot die vertroulikheid van die verwerking, sal LARAH RIBAS verseker dat enige persoon wat deur WWW.OKREFORMAPISCINA.NET gemagtig is om die kliënt se data te verwerk (insluitend sy personeel, medewerkers en verskaffers), onder die toepaslike verpligting van vertroulikheid sal wees (sedert of dit 'n kontraktuele of wetlike plig is).

Wanneer 'n sekuriteitsinsident plaasvind, wanneer WWW.OKREFORMAPISCINA.NET bewus word, moet dit die Kliënt sonder onnodige vertraging in kennis stel en moet tydige inligting verskaf wat verband hou met die Sekuriteitsinsident soos dit bekend is of wanneer die Kliënt dit redelikerwys versoek.

Akkuraatheid en waarheid van die data

As 'n gebruiker is jy alleen verantwoordelik vir die waarheid en korrektheid van die data wat jy na WWW.OKREFORMAPISCINA.NET stuur, wat LARAH RIBAS (WWW.OKREFORMAPISCINA.NET) vryspreek van enige verantwoordelikheid in hierdie verband.

Gebruikers waarborg en is in elk geval verantwoordelik vir die akkuraatheid, geldigheid en egtheid van die persoonlike data wat verskaf word, en onderneem om dit behoorlik bygewerk te hou. Die gebruiker stem in om volledige en korrekte inligting in die kontak- of intekenvorm te verskaf.

Aanvaarding en toestemming

Die gebruiker verklaar dat hy ingelig is oor die voorwaardes vir die beskerming van persoonlike data, aanvaarding en instemming tot die behandeling daarvan deur LARAH RIBAS (WWW.OKREFORMAPISCINA.NET) op die wyse en vir die doeleindes wat in hierdie privaatheidsbeleid aangedui word.

Herroepbaarheid

Die toestemming wat gegee word, beide vir die behandeling en vir die oordrag van die data van die belanghebbende partye, is te eniger tyd herroepbaar deur LARAH RIBAS (WWW.OKREFORMAPISCINA.NET) in kennis te stel in die bepalings wat in hierdie Beleid bepaal word vir die uitoefening van ARCO-regte. Hierdie herroeping sal in geen geval terugwerkend wees nie.

Veranderinge in die privaatheidsbeleid

LARAH RIBAS behou die reg voor om hierdie beleid te wysig om dit aan te pas by nuwe wetgewing of regspraak, sowel as by bedryfspraktyke. In sulke gevalle sal LARAH RIBAS die veranderinge wat op hierdie bladsy aangebring is redelik voor die implementering daarvan bekend maak.

Kommersiële pos

In ooreenstemming met die LSSICE, voer WWW.OKREFORMAPISCINA.NET nie SPAM-praktyke uit nie, en stuur dus nie kommersiële e-posse wat nie voorheen deur die gebruiker aangevra of gemagtig is nie. Gevolglik het die gebruiker in elk van die vorms op die web die moontlikheid om hul uitdruklike toestemming te gee om die nuusbrief te ontvang, ongeag die kommersiële inligting wat spesifiek versoek word.

In ooreenstemming met die bepalings van Wet 34/2002 op Dienste van die Inligtingsgemeenskap en elektroniese handel, onderneem WWW.OKREFORMAPISCINA.NET om nie kommunikasie van 'n kommersiële aard te stuur sonder om dit behoorlik te identifiseer nie.

Dokument hersien op 7-Desember-2022.

RSS
WhatsApp